หน้หน้แแแกไลฟ์สไตล์Waar moet je op letten als je voor Biologische koffiebonen kiest?

Waar moet je op letten als je voor Biologische koffiebonen kiest?

เวลาอ่านหนังสือ:  5  นาที

Wanneer je de keuze krijgt tussen biologische koffie en conventionele koffie, lijdt het geen twijfel dat biologische koffie de gezondere optie is. Hoewel biologische koffie wordt verbouwd zonder schadelijke pesticiden, schiet het tekort als het gaat om normen die essentieel zijn voor een echt gezonde kop koffie. De gezondste koffie gaat verder dan biologisch en kwalificeert bovendien als koffie van speciale kwaliteit, wordt grondig getest op schimmel en mycotoxines en wordt geroosterd in een rookloze machine om gevaarlijke bijproducten zoals acrylamide te verminderen.

Is biologische koffie beter voor de gezondheid?

Biologische koffie is zeker gezonder dan zijn conventionele tegenhangers vanwege het feit dat het wordt gekweekt zonder gezondheidsschade aan pesticiden, herbiciden of fungiciden, maar het is niet perfect. Voor het perspectief, conventioneel geteelde koffie is een van de meest chemisch behandelde dranken op de markt. Deze chemicaliën worden niet alleen geteeld met grote hoeveelheden chemische meststoffen en pesticiden die uw gezondheid kunnen schaden, maar ze brengen ook vaak schade toe aan zowel de koffieboeren als de ecosystemen die ermee in contact komen. Maar zelfs biologische koffie kan tekortschieten. Biologische certificering gaat bijvoorbeeld niet in op essentiële factoren zoals de kwaliteit van de koffiebonen of het testen op schimmel en mycotoxinen. Het biologische label garandeert ook niet dat koffiefabrikanten hun bonen op de veiligste manier hebben geroosterd om onveilige bijproducten te vermijden en de gezonde antioxidanten van koffie te behouden.

3 dingen die biologische koffie gezond maken

Hoewel biologische koffie niet alle vakjes aanvinkt voor de gezondste drankje, heeft het zeker voordelen voor je gezondheid, het milieu en de boeren die het verbouwen.

Biologische koffie wordt gekweekt zonder pesticiden, herbiciden of fungiciden

Meer dan 97% van de koffiebonen ter wereld is niet-biologisch en behandeld met pesticiden, herbiciden, fungiciden en andere chemicaliën. En helaas komen deze chemicaliën ook in jouw koffie terecht. In ontwikkelingslanden als Colombia, Indonesië en Brazilië, waar het merendeel van de koffie wordt verbouwd, zijn er weinig tot geen voorschriften voor de chemicaliën en pesticiden die worden gebruikt, wat betekent dat boeren hun gewassen met zo ongeveer alles kunnen besproeien. In feite zijn sommige van de chemicaliën die deze boeren gebruiken chemicaliën die al verboden zijn in Amerika, Europa en Japan vanwege hun schadelijke effecten op de gezondheid. Omdat biologische koffie wordt verbouwd zonder deze giftige stoffen, is het duidelijk dat het een gezondere keuze is om voor biologische bonen te gaan, aangezien je dan een ​​kopje koffie consumeert zonder residuen van bestrijdingsmiddelen.

Betere bodem- en waterkwaliteit

Biologische landbouw resulteert niet alleen in koffie die veiliger is voor menselijke consumptie, maar het is ook aanzienlijk gunstiger voor het milieu waarin de koffie wordt verbouwd. Zonder giftige chemicaliën moeten boeren duurzamere methoden gebruiken om koffie te verbouwen, en het is bewezen dat deze praktijken de voedingsstoffen in de bodem aanzienlijk verhogen. Een van die milieuvriendelijke koffieteeltmethoden is het gebruik van “schaduwbomen” om koffieplanten op natuurlijke wijze te beschermen tegen overmatige blootstelling aan zonlicht. Schaduwbomen houden de koffiebonen in topconditie en hun blad levert extra voedingsstoffen aan de bodem, wat resulteert in koffiebonen van hogere kwaliteit. Schaduwbomen elimineren de behoefte aan chemische pesticiden en behouden het lokale ecosysteem door schonere grond en water te creëren, wat op zijn beurt helpt om ontbossing tegen te gaan en het kooldioxidegehalte te verlagen!

Veiliger voor koffietelers

Biologische koffie is niet alleen gezonder voor persoonlijke consumptie en duurzamer voor het milieu, maar het is zelfs nog veiliger voor koffietelers! Uit een งานวิจัย onder 81 koffieboeren in Oost-Jamaica bleek dat de meesten van hen leden aan ten minste één negatieve gezondheidseffect in verband met de omgang met pesticiden. Maar wanneer koffie biologisch wordt verbouwd, komen hardwerkende koffietelers niet langer in contact met gevaarlijke chemicaliën, waardoor een gezondere en gelukkiger werkomgeving ontstaat.

4 Redenen waarom biologische koffie niet de gezondste koffie is

Het heeft geen betrekking op de kwaliteit van bonen

Alleen omdat een koffie biologisch gecertificeerd is, wil dat nog niet zeggen dat de koffiebonen van hoge kwaliteit zijn. De Specialty Coffee Association (SCA) heeft drie op kwaliteit gebaseerde categorieën koffie: specialty grade, premium grade and below-specialty grade. Specialty-grade is de hoogste kwaliteit koffie. Om een ​​koffie een cijfer te geven, zoeken deskundige koffietesters naar grote defecten in de koffie zoals niet-gerijpte bonen, koffiepads, zure bonen, evenals kleine defecten zoals aanwezige kafjes, gebroken of afgebroken bonen, kleine insectenschade en kleine stokjes en stenen. Om in aanmerking te komen als koffie van speciale kwaliteit, moeten de bonen grotendeels uniform van grootte zijn, een kenmerkende body, smaak, aroma en een gezond vochtgehalte hebben (tussen 9-13%). Speciale koffiesoorten hebben meestal ook complexere aroma’s.

Biologische koffie kan schimmel en mycotoxinen bevatten

Alleen omdat koffie biologisch is, wil dat nog niet zeggen dat het vrij is van schadelijke schimmels en mycotoxines. Als gevolg van slechte verwerking en opslag kunnen koffiebonen vaak mycotoxine-producerende schimmels ontwikkelen, wat een breed scala aan gezondheidsproblemen kan veroorzaken. Blootstelling aan schimmels en mycotoxinen kan vele gezonheidsproblemen veroorzaken zoals; vermoeidheid, mitochondriale functie, geheugenproblemen, hersenmist, nachtelijk zweten, haaruitval, DNA-schade, leverziekte, nierziekte, de ziekte van Alzheimer, de ziekte van Parkinson en kanker Lees dus zeker de verpakking en zoek bewijs van testen door derden om er zeker van te zijn dat uw koffie schimmel- en mycotoxinevrij is!

Biologische koffie kan onjuist worden geroosterd

Hoewel het kopen van biologische koffie ervoor kan zorgen dat het vrij is van residuen van bestrijdingsmiddelen, betekent dit niet dat het op de juiste manier is gebrand. Veel populaire koffiemerken branden tegenwoordig hun bonen bij te hoge temperaturen, wat nadelige gevolgen heeft. Dit kan resulteren in gevaarlijke bijproducten bij het roosteren, zoals HCA’s en acrylamide, die in uw bloedbaan terecht kunnen komen, schade aan het zenuwstelsel veroorzaken en het risico op kanker vergroten. Als alternatief roosteren de gezondste koffiemerken hun bonen in kleine hoeveelheden in een rookloze machine. Dit zorgt er niet alleen voor dat elke boon gelijkmatiger wordt geroosterd met minder verbrande randen, maar het elimineert ook de meest schadelijke stoffen en verhoogt de gezonde antioxidanten zoals chlorogeenzuur.


Biologische koffie hoeft niet in het laboratorium te worden getest

Hoewel al lang wordt beweerd dat de residuen van bestrijdingsmiddelen op koffiebonen worden verwijderd tijdens het brandproces, suggereren nieuwe studies dat tot 10% van deze chemicaliën in de koffieboon kunnen trekken. Dit betekent dat de kans groot is dat pesticiden in jouw lekkere kopje koffie terechtkomen. Het blijkt dat blootstelling aan pesticiden kan leiden tot negatieve gevolgen voor de gezondheid, zoals: luchtwegaandoeningen, hormonale onevenwichtigheden, Laag IQ en ADHD bij kinderen, verzwakt immuunsysteem en kanker (meestal in de borst, prostaat en eierstokken) De veiligste koffie is er een die door een externe organisatie ter verantwoording wordt geroepen, waarbij elke batch grondig wordt getest op verschillende soorten residuen van bestrijdingsmiddelen en andere veelvoorkomende gezondheidsschadelijke stoffen zoals ochratoxine A, aflatoxine, acrylamide, schimmel en gist. Alleen met dergelijke testresultaten kan je er 100% zeker van zijn dat de koffie die je krijgt zo gezond mogelijk is!

Benieuwd welke koffiebonen de minste mycotoxines heeft? Volgens biohackerslab.com zijn de volgende koffie merken getest op de minste mycotoxines;

  • Purity coffee
  • Natural Force Coffee
  • Bulletproof Coffee
  • Kion Coffee
  • Peak Performance Coffee
  • Lifeboost Coffee
  • Mindful Coffee

Bronnen o.a. Biohackerslab.com (ลิงค์), Academia edu (ลิงค์)

ทิ้งคำไว้ไว้

กรุณาป้อนความคิดเห็นของคุณ
ใส่ชื่อของคุณที่นี่

เป็นที่นิยม

ความเห็นล่าสุด

5 นิสัยง่ายๆ เพื่อความเป็นอยู่ที่ดีในแต่ละวัน - เกี่ยวกับชีวิตที่มีความสุข บน 8 นิสัยที่ช่วยให้คุณสร้างและพัฒนาความแข็งแกร่งทางจิตใจ
thไทย