DomovOsobný rast12 tipov na SMART Goals: stanovenie inteligentných cieľov

12 tipov na SMART Goals: stanovenie inteligentných cieľov

Čas čítania:  5  minút

Ak si stanovíte ciele pre svoj pracovný alebo osobný život, nastavenie inteligentných cieľov nazývaných „SMART Goals“ môže pomôcť zvýšiť šance na ich dosiahnutie. Táto populárna technika stanovovania cieľov vám môže pomôcť stať sa produktívnejšími a zabezpečiť, aby boli vaše ciele dosiahnuteľné a konkrétne. Keď si prejdete niekoľkými tipmi na vytváranie inteligentných cieľov, môžete vytvoriť efektívne ciele pre svoje vlastné účely.

V tomto článku si povieme, čo sú to inteligentné ciele, a poskytneme 12 tipov na vytvorenie inteligentného cieľa.

Čo je to inteligentný cieľ alebo „inteligentný cieľ“?

Inteligentný cieľ je nástroj na stanovenie a dosiahnutie cieľov. SMART je skratka, ktorá znamená špecifický, merateľný, dosiahnuteľný, relevantný a časovo ohraničený. Inteligentné ciele zahŕňajú všetky tieto kritériá, aby ste sa uistili, že ciele, ktoré sledujete, sú dosiahnuteľné.

Prečo je dôležité vytvoriť si inteligentný cieľ?

Vytvorenie inteligentného cieľa je dôležité, pretože zaisťuje, že vaše ciele sú konkrétne, realistické, merateľné a časovo ohraničené. Použitím tohto spôsobu stanovovania cieľov zvyšujete šance na dosiahnutie požadovaného výsledku.

Ako si stanovíte tieto inteligentné ciele? 12 tipov.

Tu sú tipy, ktoré možno budete chcieť vziať do úvahy pri vytváraní inteligentných cieľov:

Vyberte si ciele, ktoré sú pre vás dôležité

Ciele, ktoré si stanovíte, by vás mali motivovať. Ak máte silný záujem dosiahnuť určitý výsledok, potom je oveľa pravdepodobnejšie, že tieto ciele dosiahnete.

Dôležité je vybrať si ciele, ktoré chcete dosiahnuť. Môžete to dosiahnuť stanovením cieľov súvisiacich s najvyššími prioritami vo vašej práci alebo živote. To vám môže pomôcť zamerať sa na stanovenie menšieho počtu cieľov, aby ste sa uistili, že budete mať čas venovať každému z vašich cieľov.

Opýtajte sa sami seba: prečo?

Pri stanovovaní cieľov je dôležité položiť si otázku, prečo je pre vás cieľ dôležitý. Aby ste jasne porozumeli a identifikovali svoje dôvody, opýtajte sa sami seba, prečo je tento účel pre vás dôležitý, prečo na dôvode záleží a prečo tento dôvod presne tušíte.

Keď identifikujete svoje dôvody, môžete identifikovať malé, rýchle alebo ľahko dosiahnuteľné ciele, ktoré vám pomôžu dosiahnuť väčší cieľ, o ktorý sa usilujete.

S: Buďte konkrétny

Ciele, ktoré si stanovíte, by mali byť konkrétne. Môže byť užitočné začať s celkovým cieľom, ktorý chcete sledovať, a potom tento cieľ rozdeliť na menšie, veľmi špecifické ciele, ktoré môžete dosiahnuť rýchlejšie.

Pri zvažovaní svojich cieľov premýšľajte o tom, kedy by sa mali stať, kde by sa mali stať a čo chcete v konečnom dôsledku dosiahnuť. Presné definovanie toho, čo chcete dosiahnuť, uľahčuje vytvorenie konkrétneho plánu, ako tieto ciele dosiahnuť.

M: Stanovte si ciele, ktoré sú merateľné

Ciele, ktoré si stanovíte, by mali obsahovať presné dátumy, sumy a ďalšie informácie, aby ste vedeli, nakoľko ste úspešní pri ich dosahovaní. Napríklad, ak chcete zvýšiť predajné výsledky, je dôležité definovať sumu, o ktorú chcete zvýšiť predaj a realizovaný výnos, aby ste pochopili, kedy uspejete.

Odpoveď: Stanovte si ciele, ktoré sú prijateľné a dosiahnuteľné

Dôležité je stanoviť si dosiahnuteľné ciele. Ak je váš cieľ náročný a zároveň dosiahnuteľný, môže to zvýšiť vašu sebadôveru a motivovať vás, aby ste tvrdo pracovali na dosiahnutí ešte náročnejších cieľov. Tieto druhy cieľov v konečnom dôsledku poskytujú najväčšie osobné uspokojenie.

R: Stanovte si ciele, ktoré sú relevantné

Je dôležité stanoviť si ciele, ktoré sú relevantné pre kariérny postup, ktorým sa chcete uberať, alebo pre vaše osobné ašpirácie pre váš život. Výberom iba relevantných cieľov zvyšujete šancu, že sa tak stane zameranie musíte sledovať a dosiahnuť tieto ciele.

T: Stanovte si čas, kedy chcete tento cieľ dosiahnuť a použite konečný termín

Vaše ciele by mali mať vždy stanovený termín. Stanovením termínu si vytvoríte väčší pocit naliehavosti a zvýšite šance na dosiahnutie cieľa v kratšom čase.

Ak nemôžete dosiahnuť svoj cieľ do stanoveného termínu, môžete tiež použiť časovú os na prehodnotenie svojej stratégie. Môžete napríklad zvážiť, či je váš cieľ skutočne dosiahnuteľný, a ak áno, či existujú ďalšie kroky, ktoré môžete podniknúť na jeho dosiahnutie.

Stanovte si ciele, ktoré môžete ovládať

Aby ste dosiahli svoje ciele, je dôležité stanoviť si ciele, ktoré máte pod kontrolou. Ak si stanovíte ciele, ktoré závisia od iných ľudí, závisíte od ostatných, aby dokončili svoju časť. Ak sa uistíte, že máte kontrolu nad všetkými aspektmi cieľa, môžete výrazne zvýšiť šance na jeho dosiahnutie.

Stanovte si ciele s pozitívnym tónom

Pri stanovovaní cieľov je dôležité vytvárať ciele s pozitívnym tónom. Inými slovami, keď formulujete svoj cieľ, mal by byť zameraný na pozitívny výsledok.

Napríklad namiesto toho, aby ste si stanovili cieľ znížiť prokrastináciu, stanovte si cieľ dokončiť určité úlohy v konkrétnom čase počas dňa alebo týždňa.

Urobte si akčný plán

Toto je jeden z najdôležitejších krokov v procese inteligentného stanovovania cieľov. Je dôležité dôkladne si premyslieť konkrétne kroky, ktoré musíte urobiť, aby ste dosiahli svoj konečný cieľ. Vytvorenie akčného plánu je dôležité najmä vtedy, ak je cieľ, ktorý sledujete, dlhodobý alebo obzvlášť náročný.

Zamerajte sa na proces

Keď idete za svojimi inteligentnými cieľmi, je dôležité zamerať sa na proces a pokrok, ktorý dosahujete. Bez ohľadu na to, či dosiahnete svoj primárny cieľ, v procese jeho dosahovania sa váš konečný cieľ môže posunúť.

Ohodnoťte a vyhodnoťte svoje inteligentné ciele

Pri odosielaní svojich by ste si mali naplánovať ich preskúmanie a prehodnotenie v niekoľkých bodoch, kým dodržíte stanovený termín.

Môžete si naplánovať kontrolu svojho procesu a pokroku na týždennej, mesačnej alebo dokonca dvojmesačnej báze. Krátkym zhodnotením vášho pokroku a zhodnotením, či sa blížite k svojmu cieľu, môžete určiť, či je potrebné vykonať zmeny vo vašom akčnom pláne, aby ste lepšie dosiahli svoje ciele. Môže vám tiež zvýšiť sebavedomie, keď vidíte, že robíte dobrý pokrok a dosahujete svoj cieľ pred konečným termínom.

Zdroje ako Atlassian (odkaz), HubSpot (odkaz), Naozaj (odkaz), Nástroje mysle (odkaz), Teamflect (odkaz)

ZANECHAŤ ODPOVEĎ

Zadajte svoj komentár.
Tu zadajte svoje meno

Populárne

Nedávne komentáre

sk_SKSlovenčina